Czym dokładnie jest układ chłodzenia?

 

Układ chłodznia to mechanizm pojazdu, którego zadaniem jest ochrona przed uszkodzeniem wszystkich obciążonych termicznie obszarów silnika. Spalanie wewnętrzne niezbędne do napędzania pojazdów wytwarza znaczne ilości ciepła, a płyn chłodzący krążący w obiegu chłodzenia rozprasza to ciepło, aby zapewnić stały poziom temperatury w silniku.

Główną funkcją układu chłodzenia jest zapewnienie, że silnik pracuje w optymalnej temperaturze roboczej. Podczas gdy ekstremalnie wysokie temperatury mogą powodować przegrzanie, zatarcie i pęknięcie bloku silnika, zimny silnik może skutkować zużyciem podzespołów, większą emisją zanieczyszczeń i mniejszą wydajnością silnika.

 

Elementy układu chłodzenia

Głównym elementem układu chłodzenia jest pompa wodna, odpowiedzialna za uruchomienie obiegu płynu chłodzącego w całym układzie. Inne kluczowe elementy to chłodnica, odpowiedzialna za przekazywanie ciepła z płynu wewnątrz do powietrza na zewnątrz, oraz termostat, który zapewnia odpowiednią temperaturę płynu poprzez blokowanie lub otwieranie przepływu.

Wraz z wcześniej wymienionymi elementami, inne komponenty, takie jak korki, wentylatory chłodzące, uszczelki głowicy, węże i zbiornik przelewowy wśród wielu innych, składają się na utrzymanie temperatury w normach bezpieczeństwa i skutecznie.

 

Układ chłodzenia: główne problemy

 

Układy chłodzenia ulegają awarii częściej niż jakikolwiek inny układ mechaniczny, zwykle w związku z niewłaściwą konserwacją i zaniedbaniem lub w związku z zewnętrznymi przyczynami zużycia. Poniżej przedstawiono niektóre z głównych przyczyn problemów z układem chłodzenia.

 

Niewłaściwe zastosowanie płynu chłodzącego

Konstruktorzy układów chłodzenia sformułowali złożone mieszaniny wody i mieszanin bezwodnych z różnymi dodatkami, które obniżają temperaturę zamarzania płynów chłodzących i zapobiegają korozji wchodzących w ich skład metali.

Konkretne płyny chłodzące są odpowiednie dla różnych modeli pojazdów i błędne postępowanie, takie jak niestosowanie mieszanki płynu chłodzącego określonej w instrukcji obsługi pojazdu i/lub niski poziom płynu chłodzącego, będzie miało negatywny wpływ na pompę wodną i temperaturę silnika.

 

Awarie urządzeń pomocniczych

Innym z najczęstszych problemów z układem chłodzenia są awarie urządzeń pomocniczych. Nieprawidłowe działanie ściśle powiązanych elementów, takich jak termostat czy wentylator chłodnicy, powoduje destabilizację temperatury silnika.

Termostat, na przykład, pomaga silnikowi określić, kiedy musi się ochłodzić. Jeśli jednak nie działa on prawidłowo, silnik będzie się coraz bardziej nagrzewał, aż do nieodwracalnych uszkodzeń. Innym przykładem jest wentylator chłodzący chłodnicę; jeśli ten element ulegnie awarii, ciepło nie będzie mogło być odprowadzane z płynu chłodzącego, a to spowoduje przegrzanie i potencjalne uszkodzenie silnika.

 

Spadki ciśnienia

Gdy ciśnienie w układzie spada lub nie jest równomiernie rozłożone w całym obiegu chłodniczym, dochodzi do kawitacji (parowanie).

Jeśli tak się stanie, gdy silnik pozostaje pod obciążeniem, temperatura gwałtownie wzrośnie, a gorące miejsca spowodują istotne problemy, takie jak przerwanie przepływu pompy, erozjię, słaba wydajność silnika, detonacja, utrata mocy i pełne przegrzanie.

 

Poziązane treść5 najwazniejszych bledow, ktorych nalezy unikac podczas montazu pompy wodnej

 

Diagnoza związana z chłodzeniem samochodu

 

Teraz omówimy niektóre z najczęstszych problemów z układem chłodzenia, przedstawiając jednocześnie sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania. Złe lub nieprawidłowe stosowanie płynu chłodzącego jest jednym z głównych problemów powodujących problemy z układem chłodzenia. 

 

Utrata płynu chłodzącego wskutek nieszczelności

Choć nieszczelności w układzie chłodzenia mogą być łatwą do zdiagnozowania usterką, to z pewnością trudniej je zlokalizować. Sygnały świadczące o wycieku płynu chłodzącego to m.in. wskazanie wskaźnika temperatury w kierunku czerwonej strefy, para wydobywająca się spod maski lub nagłe zgaśnięcie silnika.

Istnieją trzy główne przyczyny wycieków płynu chłodzącego: wycieki zewnętrzne, wycieki z korka chłodnicy i wycieki wewnętrzne. Podczas gdy wycieki zewnętrzne mogą być zauważone przez podstawową kontrolę, wycieki wewnętrzne są zwykle spowodowane przez wadliwe komponenty. W każdym przypadku należy zidentyfikować, uszczelnić i naprawić uszkodzone elementy, a także oczyścić powstałe zanieczyszczenia.

 

Przegrzanie

Prawdopodobnie najczęstszy objaw awarii układu chłodzenia, przegrzanie wewnętrznych części pojazdu może powodować różne niepokojące skutki; od spalonych zaworów, do uszkodzenia uszczelki głowicy cylindrów i zatarcia silnika.

Zazwyczaj jest to spowodowane niewystarczającą ilością płynu w układzie, ale prawda jest taka, że przyczyn przegrzania może być wiele. Najważniejszy jest fakt, że każda oznaka przegrzania pogarsza stan pojazdu, więc wyłączenie silnika i usunięcie problemu jest najlepszą praktyką, aby zapobiec dalszym szkodom.

 

Zamarznięty płyn chłodzący i przechłodzenie

Jeśli silnik i inne wewnętrzne części pojazdu pracują poniżej normalnego zakresu roboczego, silnik nie będzie osiągał pełnych obrotów; zużywając więcej paliwa, co oznacza więcej zanieczyszczeń. Ta kwestia zwiększy również zużycie cylindrów i innych elementów z powodu zwiększonej ilości strat spowodowanych tarciem płynu.

Jest to zwykle spowodowane skrajnymi temperaturami wpływającymi na temperaturę płynu chłodzącego, zwłaszcza gdy termostat otwiera się zbyt wcześnie lub zawór pozostaje otwarty zbyt długo. Jeśli pojazd stoi przez dłuższy czas w miejscu, gdzie temperatura otoczenia jest niższa od punktu zamarzania, płyn chłodzący może całkowicie zamarznąć i spowodować poważne uszkodzenia dowolnej części układu.

 

Nieprawidłowy odczyt wskaźnika temperatury

Czasami to nie sam układ chłodzenia ulega awarii, ale odczyt temperatury. Kiedy silnik działa, a płyn chłodzący wykonuje swoją pracę, igła wskaźnika temperatury powinna znajdować się gdzieś pośrodku pomiędzy wskaźnikami gorącym i zimnym.

Czujniki temperatury również mogą ulec awarii, dlatego jeśli wskaźnik zamontowany na desce rozdzielczej sygnalizuje fałszywe odczyty, należy przeprowadzić dokładną kontrolę, aby zmierzyć rzeczywistą temperaturę chłodzenia i skontrastować ją z odczytem wskaźnika.

 

Inne czynniki i obawy, które należy zwrócić uwagę

 

Chociaż lista przyczyn, sygnałów i problemów związanych z układem chłodzenia może wydawać się niekończąca, prawda jest taka, że przy prawidłowej obserwacji i konserwacji zapobiegawczej układ chłodzenia może mieć długi okres eksploatacji.

Jest to kwestia uwagi, ostrożności i zdrowego rozsądku. Na przykład nagłe odgłosy w układzie chłodzenia są ewidentnym sygnałem, że coś jest nie tak i to samo dzieje się z większością wymienionych wyżej czynników.

Jeśli chodzi o prawidłowe stosowanie płynu chłodzącego, wystarczy spojrzeć na układ chłodzenia, aby stwierdzić, czy był on prawidłowo konserwowany. W zbiorniku wyrównawczym, przewodach i pompie wodnej można znaleźć wyraźne sygnały, takie jak obecność stałych pozostałości, żółtawe i czerwonawe zabarwienie, białe plamy i osady, które wskazują na użycie nieodpowiedniego płynu chłodzącego.

 

Dolz, lider w produkcji pomp wodnych na aftermarket

 

Oprócz pomp wody posiada również szeroki wybór termostatów, uzupełniając tym samym swoją ofertę produktów do chłodzenia pojazdów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie pomp wodnych i innych produktów!

 

coolant circuit