Pompa wodna jest kluczowym elementem pojazdów. Jej wydajność wraz z odpowiednim płynem chłodzącym zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury pracy silnika. Ten artykuł dotyczy typowych problemów i tłumaczy zagadnienie tymczasowego wycieku z pompy wodnej.

 

Chwilowy wyciek: kluczowe aspekty

 

Przypominamy że wszystkie pompy firmy Industrias Dolz poddawane są kontroli szczelność na odpowiednio skalibrowanej maszynie, która automatycznie wykrywa wady. Na powierzchnię pomp wody, które miały kontakt z płynem chłodzącym przez określony czas, podawane jest powietrze pod ciśnieniem 1 bar, Po okresie regulacji sprawdza się, czy spadek ciśnienia jest mniejszy niż 3,5 cm3/min. Dlatego pompy produkowane przez firmę Dolz nie przeciekają w prawidłowych warunkach pracy.

 

Odpowiednie warunki pracy

 

Aby zapobiec przyszłym wyciekom i zapewnić długowieczność układu chłodzenia, należy go regularnie konserwować i wiedzieć, jakie optymalne warunki powinien spełniać płyn chłodzący:

1.- W płynie chłodzącym nie mogą znajdować się cząstki stałe mniejsze niż 0,5 mm.

Cząsteczki te mogą dostać się między dwie powierzchnie styku uszczelnienia dynamicznego i spowodować chwilowy wyciek w pompie wodnej z powodu niedoskonałego połączenia dwóch pierścieni ciernych. Gdy dwa pierścienie stykowe uszczelnienia dynamicznego obracają się w sposób ciągły, cząstki te mogą zostać z nich usunięte przez siłę odśrodkową obrotu.

2.- Główną funkcją sprężyny, która dociska pierścień grafitowy do pierścienia z węglika krzemu, jest zrównoważenie ciśnienia hydrostatycznego chłodziwa, utrzymując stały kontakt dwóch pierścieni uszczelnienia dynamicznego. Chwilowe wahania ciśnienia mogą spowodować nierównowagę hydrostatyczną w obszarze roboczym uszczelnienia dynamicznego i spowodować wyciek w pompie wodnej.

Z tych powodów, aby uniknąć tego zjawiska, w obwodzie nie może być powietrza. Ponadto konieczne będzie sprawdzenie, czy płyn chłodzący w zbiorniku wyrównawczym znajduje się między maksymalnym a minimalnym poziomem.

 

Ślady płynu chłodzącego przy otworze spustowym pompy wodnej

 

Jeśli zauważysz plamy płynu chłodzącego przy otworze spustowym pompy wodnej, możesz pomyśleć, że pompa przecieka, ale to normalne zjawisko. Dwie powierzchnie styku uszczelnienia dynamicznego znajdują się w stanie ciągłej rotacji i tarcia. W normalnych warunkach pracy dopuszcza się przenikanie między nimi proporcjonalnie do ciśnienia wewnętrznego.

W normalnych warunkach pracy niewielka część płynu chłodzącego może przedostać się z powodu wewnętrznego przyrosu ciśnienia. Chłodziwo działa jak środek smarny, który zmniejsza zarówno zużycie, jak i ciepło wytwarzane przez tarcie dwóch powierzchni styku. Zwykle ciecz odparowuje przed dotarciem do ostatniego z tych pierścieni stykowych, nie powodując w ten sposób żadnego wycieku z uszczelnienia.

 

Co zrobić, jeśli zauważysz niewielkie chwilowe plamy wycieku z pompy wodnej

 

Jeśli w pobliżu otworu spustowego pompy wodnej znajdują się małe plamy płynu chłodzącego, można odnieść wrażenie, że pompa przecieka.

Gdy z otworu spustowego pompy wodnej wydostają się niewielkie ilości płynu chłodzącego, zwykle mniejsze niż 10 cm3, należy sprawdzić, czy w obwodzie nie ma powietrza i czy w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego samochodu nie ma żadnych pozostałości.

Jeśli po wykonaniu tych czynności wyciek nadal występuje, należy zdemontować pompę wodną i przesłać do analizy w fabryce.

 

Dolz, bez ograniczeń

W Industrias Dolz gwarantujemy jakość naszych produktów na różnych etapach ich produkcji. Nasze bogate doświadczenie jako producentów pomp wodnych wraz z ciągłym doskonaleniem i innowacjami naszych procesów produkcyjnych pozwala nam zapewnić doskonałą adaptowalność naszych produktów.

W ten sposób zapewniamy, że pompy wodne są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi możliwości adaptacji i funkcjonalności, zawsze odpowiadając jakości OE (art. 1 Rozporządzenie WE o wyłączeniu kategorii 1400/2002)